czwartek, 21 sierpnia 2014

Turniej o Puchar Lata w Szachach w Pucku - 24 sierpnia g.10:00

Turniej o Puchar Lata w Szachach w Pucku

Regulamin
1. Turniej organizowany jest corocznie przez PUCKIE TOWARZYSTWO SZACHOWE. Jego celem jest popularyzacja gry w szachy na Pomorzu.
2. Uczestnikami mogą być szachiści, którzy zgłoszą się najpóźniej na 1/2 godziny przed turniejem i wniosą opłatę w wysokości ustanowionej przez Organizatora. Wpisowe ustala się na 10 zł. Zawodnicy PTSz w Pucku 5 zł. Młodzież do lat 18-tu bezpłatnie zł.
3. Rozgrywki prowadzi się systemem szwajcarskim. Turniej odbywa się na dystansie 9-ciu rund. W przypadku zbyt małej liczby uczestników Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany systemu rozgrywek.
4. Indywidualnie o miejscu rozstrzyga ilość zdobytych punktów. Przy równej ilości punktów, o miejscu decyduje punktacja Buchholza po odrzuceniu skrajnych wartości, a następnie wynik Buchholza.
5. Obowiązują zasady Kodeksu Szachowego oraz niniejszego regulaminu. Czas na partię dla każdego zawodnika 15 minut.
6. Za zdolność zawodnika do startu, stan zdrowia i ubezpieczenie odpowiada zawodnik lub osoby delegujące.
7. Organizator zapewnia nagrody pieniężne dla trzech najlepszych zawodników oraz najlepszego zawodnika z Pucka, a także nagrody rzeczowe dla najlepszej kobiety oraz nagrody rzeczowe dla młodzieży.
Nagrody:
I – 200 zł.
II – 120 zł.
III – 80 zł.

8. Głównym sponsorem turnieju jest Urząd Miasta Pucka 
9. Sprawy sporne rozstrzyga Zespół Sędziowski.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek

Szybki dostęp do około 3000 tysięcy silników szachowych

Niestety, dropbox generuje tak duży ruch, że przez chwilę zawiesili moje konto. W związku z tym będę umieszczał pliki na serwerze rapidu. Trzeba będzie poczekać :( Jeśli ktoś nie chce czekać wystarczy wpłacić przez PayPal równowartość 6$ podać swój adres email a otrzyma dostęp do folderu zawierające wszystkie silniki, które mam w kolekcji. Poniżej przycisk do PayPal