czwartek, 25 kwietnia 2013

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Polskiego Związku Szachowego Warszawa, 16 czerwca 2013 roku


Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Polskiego Związku Szachowego
Warszawa, 16 czerwca 2013 roku
Hotel Novotel Centrum

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY


Uchwałą nr 32/04/2013 z dnia 20 kwietnia 2013 r. Zarząd Polskiego Związku Szachowego zwołuje na 16 czerwca 2013 r., na godzinę 10.30 ( I termin) i na godz. 11.00 (II termin), Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów PZSzach.

Zgromadzenie odbędzie się w sali Lilia Hotelu Novotel Centrum, ul. Marszałkowska 94/98, Warszawa.
Hotel Novotel Centrum jest położony w ścisłym centrum Warszawy, 10 minut pieszo od dworca Warszawa Centralna.

Przypominamy, że Wojewódzkie Związki Szachowe, w których delegatom wygasły już mandaty na Zjazd powinny przeprowadzić nowe wybory.

Jeżeli statut Związku Wojewódzkiego nie stanowi inaczej, w organizowanym przez Związek Wojewódzki zebraniu wyborczym na Walne Zgromadzenie Delegatów PZSzach mają prawo brać udział z głosem stanowiącym, w sile jednego głosu każdy, przedstawiciele klubów/stowarzyszeń danego związku oraz zawodnicy niezrzeszeni w klubach/stowarzyszeniach, zarejestrowani bezpośrednio w Związku Wojewódzkim, w liczbie 1 przedstawiciel na każdych 50 tak zarejestrowanych zawodników w Związku Wojewódzkim.

Zwracamy uwagę, że zebranie wyborcze na Walne Zgromadzenie Delegatów PZSzach, o którym mowa w statucie PZSzach, nie jest tożsame z Walnym Zgromadzeniem Delegatów Wojewódzkiego Związku Szachowego.

Kandydaci na Prezesa PZSzach powinni być zgłaszani pisemnym wnioskiem na adres biura PZSzach zgodnie ze Statutem PZSzach oraz Ordynacją Wyborczą najpóźniej na 21 dni przed terminem WZD, tj. do 25 maja br. Do zgłoszenia należy dołączyć założenia programowe, które zostaną opublikowane na stronie PZSzach na 14 dni przed WZD.


Jako podstawę do wyliczenia liczby mandatów przysługujących delegatom z poszczególnych wojewódzkich związków szachowych przyjęto kluby i stowarzyszenia posiadające członkostwo zwyczajne PZSzach wg stanu na 20 kwietnia 2013 roku, tj. dzień ostatniego zebrania Zarządu PZSzach.

Ilość przysługujących mandatów została wyliczona wg zasad: ilość klubów - członków zwyczajnych - aktualna na dzień 20-04-2013 r. Każdy związek otrzymuje 1 mandat oraz 1 mandat za każdą rozpoczętą dziesiątkę zarejestrowanych klubów.
Ewentualne reklamacje w tej sprawie prosimy zgłaszać do biura PZSzach w nieprzekraczalnym terminie do 15 maja 2013 roku i zostaną one rozpatrzone w terminie do 20 maja 2013 roku.

Bliższe informacje, w tym projekty porządku i regulaminu Walnego Zgromadzenia Delegatów, zostaną przekazane do wszystkich członków zwyczajnych PZSzach pocztą elektroniczną oraz opublikowane na stronie PZSzach niebawem.

źródło: Strona PZSzach

Czy zjazd zmieni dotychczasowe władze PZSzach ?
Czy Prezes Sielicki powinien zostać ponownie wybrany ?
Jaka jest kondycja szachów w Polsce ?
Zapraszam do dyskusji - moja ocena dotychczasowego Zarządu (subiektywna) wkrótce na stronie

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek

Szybki dostęp do około 3000 tysięcy silników szachowych

Niestety, dropbox generuje tak duży ruch, że przez chwilę zawiesili moje konto. W związku z tym będę umieszczał pliki na serwerze rapidu. Trzeba będzie poczekać :( Jeśli ktoś nie chce czekać wystarczy wpłacić przez PayPal równowartość 6$ podać swój adres email a otrzyma dostęp do folderu zawierające wszystkie silniki, które mam w kolekcji. Poniżej przycisk do PayPal